Terug naar het begin Een stapje terug Een stapje verder Naar het eindeIn het hiernaast afgebeelde scherm geeft elk blad toegang tot een onderdeel van het programma.

Via Voorbeelden en Experimenten krijgt de leerling een beeld van de verschijnselen die zich bij de groei van planten kunnen voordoen.

De verschijnselen Fototropie en Geotropie worden in verschillende stappen uitgelegd.

Via Test jezelf komt de leerling er achter of de stof goed is begrepen.
De resultaten kunnen worden opgeslagen, zodat de docent eenvoudig kan zien waar zich eventuele hiaten bevinden.
Het Info-blad geeft aan om welk deel van het eindexamenprogramma het gaat.