Terug naar het begin Een stapje terug Een stapje verder Naar het eindeHet openingsbeeld van het programma

FOTOTROPIE en GEOTROPIE
(de groeirichting van planten)

De invloed van het abiotisch milieu op organismen is een verplicht deel van de examenstof.
Het programma Fototropie en Geotropie behandelt een deel van deze leerstof.
Het programma laat de leerlingen geheel zelfstandig het onderwerp verkennen, gaat in op de oorzaken van de verschillende verschijnselen en test of de leerlingen de stof hebben begrepen.